Tagarchief: Eerst springen dan kijken

Eerst springen, dan kijken – W.H. Auden

De dichter Wystan Hugh Auden (1907-1973) is een van de grootste twintigste-eeuwse dichters in het Engelse taalgebied. Hij stamde uit een anglicaans middle class milieu, studeerde in Oxford, werd al snel de centrale figuur van een groep dichters in de jaren dertig – Louis MacNeiceStephen SpenderChristopher IsherwoodJohn Betjeman – was zich al vroeg bewust van zijn dichterlijke roeping, verdiepte zich in Freud in zijn beginjaren, in Marx in de jaren die erop volgden, en keerde op middelbare leeftijd terug naar het christelijk geloof.

De naam van deze website – The Hidden Law – is vernoemd naar een gedicht van Auden. Elders kunt u veel meer door mij vertaalde gedichten met hun origineel aantreffen.

Het onderhavige gedicht heeft enkele kenmerken gemeen met de villanelle: zes strofen met een aantal min of meer terugkerende regels. Maar de afwijkingen van die vorm zijn ook duidelijk: geen terzinen, maar kwatrijnen, en het patroon van de keerregels wijkt af, en is sowieso niet regelmatig.

De titel van het gedicht is de omkering van een Engelse idiomatische uitdrukking: “Look before you leap”. Die gedachte wordt in het Frans uitgedrukt met: “Reculer pour mieux sauter”. In het Nederlands luidt de uitdrukking: “Bezint eer ge begint”.

Ik herinner me nog een puntdichtje van Jacob Cats:

“Denk, aleer gij doende zijt, En doende, denk dan nog.”

De gedachte waarop dit gedicht is gebaseerd, is afkomstig van de Deense filosoof en theoloog Søren Kierkegaard die vaak wordt beschouwd als de grondlegger van het existentialisme.

Kierkegaard benadrukte dat ons bestaan zich altijd afspeelt boven een afgrond (duizend vadems), en hij benadrukte ook dat er geen zekerheden zijn die ons kunnen garanderen dat we de juiste keuze zullen maken. Je moet hoe dan ook kiezen. Niet durven kiezen staat gelijk aan niet durven leven.

Het gedicht bevat ook een paradox: (1) het besef van gevaar mag niet verdwijnen, en (2) springen moet je toch. Veel mensen kiezen ervoor om zich te verdoven als ze met zo’n akelig dilemma worden geconfronteerd, maar Kierkegaard houdt ons voor dat we het gevaar onder ogen moeten zien, en toch de keuze moeten maken.

Voor de rest is het gedicht niet moeilijk te begrijpen. In de tweede strofe wordt erop gewezen dat in de droom het gevaar soms al te gemakkelijk wil wijken. In de derde strofe blijkt dat we ons niet zo eenvoudig met grapjes of spitsvondigheden van de gestelde opgaaf kunnen verwijderen. In de vierde en de vijfde strofe wordt ook de dood ter sprake gebracht.

Enfin, oordeelt u zelf.

Geluidsopname van de vertaling – Arie Sonneveld

Vertaling

Eerst springen, dan kijken

Het besef van gevaar mag niet verdwijnen:
De weg is steil, er komt straks nog een bocht,
Al mag die dan begaanbaar schijnen;
Kijk als je wilt, maar springen moet je toch.

Een ferme kerel in zijn slaap die wordt alsnog
Een
beetje week; weg is de dreiging, ook de kleine;
Het is de angst die ‘t eerst de aftocht
Blaast, en eerder dan de regels zal verdwijnen.

Al doen we nog zo druk op onze levenstocht,
Het vuil, wanordelijkheid, de wijnen,
Ze geven soms bon-mots die grappig schijnen;
Lach als je kunt, maar springen moet je toch.

De kleren die ‘t goed doen in mode-lijnen,
Lijken nergens naar en zijn te duur gekocht;
Zo lang we ons als schapen dringen om de trog,
nooit onder ogen zien wie er verdwijnen,

Is savoir-faire als motto niet zo ver gezocht,
Maar juichen als er niemand is, is altijd nog
Veel moeilijker dan huilen, of weg te kwijnen;
Al ziet geen mens het, springen moet je toch.

Een eenzaamheid, wel duizend vadems diep, mag
Weliswaar ons bed heel zachtjes laten deinen,
Al hou ik zielsveel van je, springen moet je toch;
De droom van veiligheid, die moet verdwijnen.

Origineel

Leap Before You Look

The sense of danger must not disappear:
The way is certainly both short and steep,
However gradual it looks from here;
Look if you like, but you will have to leap.

Tough-minded men get mushy in their sleep
And break the by-laws any fool can keep;
It is not the convention but the fear
That has a tendency to disappear.

The worried efforts of the busy heap,
The dirt, the imprecision, and the beer
Produce a few smart wisecrackes every year;
Laugh if you can, but you will have to leap.

The clothes that are considered right to wear
Will not be either sensible or cheap,
So long as we consent to live like sheep
And never mention those who disappear,

Much can be said for social savoir-faire,
But to rejoice when no one else is there
Is even harder than it is to weep;
No one is watching, but you have to leap.

A solitude ten thousand fathoms deep
Sustains the bed on which we lie, my dear:
Although I love you, you will have to leap;
Our dream of safety has to disappear.